Tłumaczenia

Tłumaczenie dokumentów na zleceniu firm oraz osób prywatnych, Oferujemy usługę tłumaczeń zwykłych jak i poświadczonych

TŁUMACZENIA DLA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH

Tłumaczenia specjalistyczne,

Tłumaczenia dokumentów,

Tłumaczenia ustne,

Tłumaczenia przysięgłe.

Usługa obejmuje tłumaczeń pisemnych zwykłych jak i poświadczonych.

W ofercie naszej firmy znajduje się szeroka gama tłumaczeń o różnym stopniu trudności oraz tematyce. • Większości zleconych tłumaczeń wykonujemy za pomocą narzędzi CAT, w tym SDL Trados Studio. • Tłumaczenie dokumentów • Tłumaczenie ulotek oraz kampanii reklamowej • Tłumaczenie stron www • Tłumaczenia zwykłe • Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia ustne podczas konferencji Tłumaczenia online

Jak wybrać usługę dla siebie?

Dziękujemy za zainteresowanie usługami firmy ElDi Consulting. Żeby zamówić odpowiednią dla siebie usługę, proszę wybrać menu z sekcji i załączyć dokument do wyceny poprzez nasz Formularz kontaktowy.

Każdy projekt wyceniany jest indywidualne i na podstawie kilka podstawowych kryteriów. Zlecenia dzielimy na 2 kategorie bazowe – tłumaczenia zwykłe lub poświadczone (przysięgłe). Przy wycenie danego zlecenia, pod uwagę brany jest także stopień trudności tłumaczenia, np. tłumaczenia techniczne czy medyczne należą do nieco bardziej skomplikowanych, dlatego ich cena jest wyższa.

Nie raz nawet tłumaczenie materiałów marketingowych może wydawać się zwykłe, lecz jeśli zawiera ono różne elementy techniczne, automatycznie cena wykonania takiej usługi wzrasta.

Z myślą o różnych potrzebach i oczekiwaniach naszych klientów, przygotowaliśmy kilka wariantów usługi. Tłumaczenia dzielimy na następujące kategorie:

TŁUMACZENIA PISEMNE – zwykłe Minimalna cena za jedną stronę tłumaczenia na język polski – 45zł za 1800zss

Cena tłumaczenia może wzrosnąć od 25 % do 50 % w stosunku do wyjściowej, jeżeli tekst zawiera terminologię i frazeologię specjalistyczną, w tym ogólnoprawną lub/i elementy gwary, żargonu, slangu, archaizmy lub dużą ilość skrótów i skrótowców, jak również tłumaczenie artystyczne, tłumaczenie reklam o specyficznym słownictwie, sloganów itp.,

Do ceny zleconego tłumaczenia należy doliczyć 25 % w stosunku do wyjściowej, jeżeli tekst:

a) został sporządzony lub wypełniony pismem ręcznym,

b) zawiera tabele, wykresy itp. lub

c) jest trudny do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia, rodzaj papieru (papier błyszczący, powodujący olśnienie), brak interlinii, małą czcionkę, archaiczną lub stylizowaną formę alfabetu, charakter pisma, liczne błędy gramatyczne, składniowe lub frazeologiczne albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym

W razie wystąpienia w tekście dwóch lub więcej ww. utrudnień, zwyżki sumują się.

Tłumaczenie z zapisu audio lub audio-wideo – wycena indywidualna

SPORZĄDZENIE POŚWIADCZONEGO ODPISU PISMA W JĘZYKU OBCYM

50% ceny tłumaczenia

SPRAWDZENIE I POŚWIADCZENIE ODPISU PISMA SPORZĄDZONEGO W JĘZYKU OBCYM

30% ceny tłumaczenia

Każdy dodatkowy poświadczony egzemplarz tłumaczenia lub odpisu pisma w języku hiszpańskim zamówiony nie później jak do dnia odbioru tłumaczenia przez osobę zlecającą. Strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego – 1125 znaków*

Rozpoczęta strona liczona jest za całą *Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi.

Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych Tekst do tłumaczenia proszę dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej – za pomocą Formularza kontaktowego na stronie www.eldiconsulting.eu w formacie, uprzednio uzgodnionym (Preferowane formaty to docx, PDF, Excel, PPoint)

W razie potrzeby tłumaczowi należy zapewnić dostęp do tekstów pomocniczych w języku tłumaczenia lub kontakt z konsultantem z danej dziedziny.

Gotowe tłumaczenie lub odpis pisma mogą być przekazane osobie zamawiającej pocztą tradycyjną, elektroniczną (w postaci skanu) albo odebrane przez niego osobiście w formie papierowej.

Doręczenie tłumaczenia pocztą, odbywa się na koszt zamawiającego.

Każde poświadczone tłumaczenie oraz poświadczony odpis pisma opatrzone są formułą poświadczającą, pieczęcią tłumacza przysięgłego oraz jego podpisem, a ponadto wymienia się na nich pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium.

Napisz do nas

Chętnie pomożemy Ci rozwinąć Twój biznes!

    Please prove you are human by selecting the key.