Преводи

Превод на документи по поръчката на фирми и физически лица, предлагаме както обикновени, така и заверени преводи.

ОФЕРТА

ПРЕВОДИ

УСЛУГАТА ВКЛЮЧВА

Специалистични преводи

Превод на документи

Устен превод

Заверен превод от заклет преводач

Услугата включва както обикновени, така и заверени преводи.

• Нашата оферта предлага широк спектър от преводи с различна степен на трудност и тематика.
• Повечето от поръчаните преводи се извършват с помощта на професионални CAT инструменти, като SDL Trados Studio.
• Превод на документи
• Превод на брошури и рекламни кампании
• Превод на уеб страници
• Стандартни преводи
• Заверен превод
• Устен конферентен превод
• Онлайн превод

Как да изберете подходяща услуга за себе си?

Благодарим ви за проявеният интерес към услугите на ELDi Consulting.
За да поръчате подходяща за вас услуга, моля, изберете меню от раздела и прикачете документ чрез нашия формуляр за контакт.

Цената на всеки проект се определя индивидуално и въз основа на няколко базови критерии. Поръчките разграничаваме на 2 основни категории – стандартни или заверени (заклети) преводи.
При определяне на цената на поръчката, се взема предвид и степента на трудност на превода, например техническите или медицинските преводи са малко по-сложни и затова цената им е по-висока.

Понякога дори преводът на маркетингови материали може да изглежда обикновен, но ако той съдържа различни технически елементи, цената на подобна услуга автоматично се увеличава.

Имайки предвид различните нужди и очаквания на нашите клиенти, разполагаме с няколко варианта на услугата.
Преводите се разпределят на следните категории:

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ – обикновени
Минимална нетна цена за превод на една страница от български на полски език -> 25 BGN за 1800 символа

Цената на превода може да се увеличи от 25 до 50 % спрямо първоначалната цена, ако текстът съдържа специализирана терминология и фразеология, включително обща правна терминология и/или елементи на диалект, жаргон, жаргонизми, архаизми или голям брой съкращения и акроними, както и художествен превод, превод на реклами със специфична лексика, лозунги и др,

Към цената на поръчания превод се добавят 25% от първоначалната цена, ако текстът:

(а) е написан или попълнен ръкописно,

б) съдържа таблици, диаграми и др.
или

в) трудно се чете поради степента на повреда или влошаване на качеството, вида на хартията (лъскава хартия, която предизвиква ефект на облъчване), липсата на разстояние между редовете, малък шрифт, архаична или специфично стилизиран стил на писане, многобройни граматически, синтактични или фразеологични грешки или лошо качество на техническото копие.

В случай че в текста се появят две или повече от горепосочените пречки, увеличенията се сумират.

Превод от аудио или видео запис – според индивидуално ценообразуване в зависимост от тематиката и качеството на записа.

ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА ПИСМЕН ПРЕВОД НА ЧУЖД ЕЗИК
50% от цената на превода.

ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА КОПИЕ ОТ ПИСМЕН ДОКУМЕНТ НА ЧУЖД ЕЗИК
30% от цената на превода.

Всяко допълнително заверено копие на превода или копие на писмото на чужд език трябва да бъде поръчано не по-късно от деня на получаване на превода от възложителя.
Страница за уреждане на заверен превод – 1125 символа*

Започнатата страница се брои като цяла.
*За символ се смятат всички видими знаци, букви, препинателни знаци, цифри, знаци за пренасяне и пространството между тях, оправдани от структурата на изречението.

Правила за преводи:
Моля, предоставете текста за превод на хартиен или електронен носител – като използвате формуляра за контакт на уеб сайта www.eldiconsulting.eu
в предварително договорен формат (предпочитани формати: docx, PDF, Excel, PPoint)

При необходимост, трябва да се предостави на преводача достъп до помощни текстове на езика на превода или възможност да се свърже с консултант в съответната област.

Готовият превод или копие от писмото могат да бъдат доставени на запитващото лице по пощата, по електронен път (като сканирано копие) или да бъдат получени лично от поръчителя на хартиен носител.

Доставката на превода по пощата е за сметка на поръчителя.

Всеки заверен превод и заверено копие на документ съдържа удостоверителна формула, печат на преводача и негов подпис.

Napisz do nas

Chętnie pomożemy Ci rozwinąć Twój biznes!

    Please prove you are human by selecting the heart.