МЕЖДУНАРОДНО ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Предлаганата от нас услуга за международно търговско представителство включва: Търсене на бизнес партньори от името и по поръчка на клиента. Представителство на фирми от различни индустрии и организация на участието им в конференции, търговски презентации, панаири и други подобни събития на международно ниво.

Цялостна организация на кореспонденцията между фирмите, включително превод на документи, координация на международни сделки.

Промоция на продукти / услуги, организиране на рекламна кампания в избрана страна, сътрудничество с медиите и местните рекламни агенции

Възлагане производството на конкретен асортимент или услуга по поръчка на клиента.

Wsparcie językowe oraz doradztwo przy założeniu nowej lub rejestracji filii istniejącej firmy dla przedsiębiorców z Polski, Bułgarii, Hiszpanii lub Anglii Езикова подкрепа и консултинг при създаване на нов бизнес или регистриране на клон на съществуваща компания. Услугата е насочена към предприемачи от цяла Европа, главно от Полша, България, Испания или Англия.

Координиране на сделки за придобиване на дружества в Полша или България, покупка на акции и други инвестиционни проекти.

Организиране и екскурзоводство на бизнес пътувания.

Nadzór przebiegu transakcji w międzynarodowej wymianie handlowej

Надзор на процеса на международен търговски обмен.

Международно представителство на дипломатически групи.

Сътрудничество с правни институции (съд, полиция, гранична служба). Консултации относно местното законодателство в дадена държава.

Сътрудничество на международно ниво с агенции по заетост и посредничество при набиране на подходящ персонал. Представителство при организирането на различни национални или международни събития. Сътрудничество с образователни институции.

Napisz do nas

Chętnie pomożemy Ci rozwinąć Twój biznes!

    Please prove you are human by selecting the car.